Stopka

Twój Kredyt sp. z o.o. z siedzibą w Budzisławiu Kościelnym (62-541), Budzisław Górny 39, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto z siedzibą w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000489531, NIP 6652993088, REGON 302600692, o kapitale zakładowym w wysokości 14000 zł.